ROTHENBERGER Values

Wartości

Postrzegamy się jako rodzinę otwartą na świat, która przynosi odwagę i ducha przedsiębiorczości na nowe wyzwania, i która jest gotowa sprostać wszystkim sytuacjom i wymaganiom. Wierzymy w jakość, staranność, dynamizm i szacunek i uznajemy te wartości jako przewodnie w naszej pracy. Jako część naszej filozofii określiliśmy 7 podstawowych wartości ROTHENBERGER.

ROTHENBERGER Family Ties

Więzy rodzinne

Jesteśmy częścią ogólnoświatowej rodziny Rothenberger.

ROTHENBERGER Trust

Zaufanie

Nasza kultura korporacyjna oparta jest na wzajemnym zaufania. Oparte jest to na uczciwości, przejrzystej komunikacji, jasnych procesach i godnej współpracy.

ROTHENBERGER Responsibility

Odpowiedzialność

Jesteśmy odpowiedzialni za naszą pracę, wyniki i decyzje. Nasze zaangażowanie i pasja prowadzą do wysokiego zadowolenia klientów i pracowników.

ROTHENBERGER Efficiency

Efektywność

Pracujemy wydajnie, ponieważ zachowujemy wszystko proste i jesteśmy szybsi od innych.

ROTHENBERGER Quality

Jakość

Jesteśmy świadomi jak ważna jest jakość dotycząca pracowników, produktów i procesów. Dlatego pokazujemy doskonałość w tym, co robimy.

ROTHENBERGER Courage

Odwaga

Mamy odwagę by się ulepszać, nawet jeżeli oznacza to wyrzeczenia i problemy.

ROTHENBERGER Entrepreneurial Spirit

Duch przedsiębiorczości

Podchodzimy do naszej pracy z duchem przedsiębiorczości. Jesteśmy skupieni na działaniu, podejmowaniu szybkich decyzji i nigdy się nie poddajemy. Jesteśmy gotowi na przyszłość!